VAREHANDEL


Varehandelen kan legge til rette for mer bærekraftig forbruk i samfunnet

Hva handler bærekraftig varehandel om?

Norske forbrukere har et stort klimafotavtrykk, og økt befolkningsvekst vil føre til at flere behov skal dekkes og økt etterspørsel. Samtidig skal Norge omstilles seg til et lavutslippssamfunn og varehandel representerer en viktig sektor for at Norge skal oppfylle sine klimamål. På tross av at handelen har et relativt lite foravtrykk er det en utslagsgivende aktør i verdikjeden, som premissgiver både med tanke på innkjøp av varer og opp mot forbrukere.

Økte miljø og etikk krav i innkjøp av varer, samt nye sirkulære forretningsmodeller føre til at forbrukere kan ta smartere og mer bærekraftige valg i sin hverdag. Videre fører digitalisering til endringer i varehandelen.

 

Hvilke trender og endringer er på vei?

…….

 

Vår ekspertise

Pure Consulting har erfaring fra å arbeide med virksomheter innen varehandelen. Blant våre kunder har vi arbeidet med å integrere bærekraft i selskapenes forretningsstrategier og utforme kommunikative planer som lar seg forankre og gjennomføre interne og eksternt. I tillegg har vi bistått i utarbeidelsen av miljøpolicies, miljø- og klimarapportering og miljøsertifisering. Vårt verktøy Circulab, som vi benytter for å aktivisere sirkulære forretningskonsepter, har flere av våre oppdragsgivere hatt særlig nyttig av for å bevisstgjøre organisasjonen om hva sirkulær økonomi er og kan betyr, samt teste ut sirkulære forretningskonsepter.

 

Noen kundereferanser

 • IKEA
 • Elkjøp
 • Vinmonopolet
 • Travelretail
 • Norgesgruppen
 • Kjedehuset
 • Tekstilservice
 • Fjellsport
 • Orkla
 • Bergans
 • Bunnpris
 • Stokke
 • Varnergruppen